Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://praktijkolifannt.be.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Praktijk OLIFannT, gevestigd te Heirbaan 26 2640 Mortsel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https:praktijkolifannt.be/
Ann Vandorpe is de zaakvoerster van Praktijk OLIFannT en tevens
verwerkingsverantwoordelijke in kader van GDPR.
Zij is te bereiken via info@praktijkolifannt.be.

Ondernemingsnummer BE 0715.501.593.

Hier vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam, telefoonnummer , e-mailadres, het onderwerp en uw geschreven bericht op het contactformulier. Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken.

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doelen: u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Er gebeuren geen geautomatiseerde verwerkingen, er zitten geen computerprogramma’s tussen die beslissingen nemen.

Praktijk OLIFannT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren. Tijdens een sessie worden schriftelijke notities gemaakt.
Deze gegevens worden bewaard in een afgesloten ruimte.

Praktijk OLIFannT verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor een doorverwijzing naar een meer gespecialiseerde dienst. Deze doorverwijzing gebeurt steeds in onderling overleg. Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkolifannt.be.