Werkwijze kindercoaching

Ori├źnterend gesprek

Allereerst is er het kennismakingsgesprek. Jullie hebben een hulpvraag en contacteren mij via e-mail of telefoon. Tijdens dit (korte) contact kijken we of het klikt en gaan we samen na wat ik voor jullie kan betekenen.

Intakegesprek

Als de klik er is, plannen we een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we onder andere wat de hulpvraag is, welke omstandigheden uit het heden of verleden er een rol kunnen spelen in positieve of negatieve zin, welke doel jullie willen bereiken, welke verwachtingen er zijn rondom het traject en wat jullie van mij mogen verwachten. De intake is bij voorkeur met beide ouders. Dit gesprek kan ook via Whatsapp videogesprek gebeuren.

Coaching

Na het intakegesprek volgen een aantal sessies van een uur met jouw kind (of 45min. bij de jongste kinderen). Tijdens de coaching ga ik samen met jullie zoon/dochter op zoek naar wat er nodig is om de situatie te veranderen. Denk hierbij aan tekenen, spelletjes, rollenspel, knutselen, … Uit ervaring weet ik dat ieder kind de beste oplossing voor zichzelf kan bedenken. Door jullie kind te helpen zijn eigen antwoord te vinden, versterk ik het geloof in zichzelf. De laatste 10 minuten van de sessie komen de ouders erbij en vertelt jullie kind zijn/haar verhaal over de afgelopen sessie.

Hoeveel sessies er in totaal nodig zijn, is afhankelijk van de hulpvraag en van het verloop van de sessies. Tijdens de coaching wordt steeds in overleg besloten of het traject wordt vervolgd en/of hoeveel sessies nog zullen volgen.

Afrondingsgesprek

Als slot van het traject volg een afrondingsgesprek. Hierin bespreken we samen hoe het verder kan gaan. We kijken naar de toekomst: Ik vat samen wat jullie kind geleerd heeft en hoe hij/zij dit kan blijven gebruiken. Is het doel dat jullie voor ogen hadden, bereikt?  Dit gesprek kan ook via Whatsapp videogesprek gebeuren.