Werkwijze coaching

Oriënterend gesprek

Allereerst is er het kennismakingsgesprek. Jullie hebben een hulpvraag en contacteren mij via e-mail of telefoon. Tijdens dit (korte) contact kijken we of het klikt en gaan we samen na wat ik voor jullie kan betekenen.

Coaching

Eerst bespreken we onder andere wat de hulpvraag is, welke omstandigheden uit het heden of verleden er een rol kunnen spelen in positieve of negatieve zin, welke doel jullie willen bereiken, welke verwachtingen er zijn rondom het traject en wat jullie van mij mogen verwachten. De gesprekken met ouders kunnen ook online gebeuren.

Een sessie duurt een uur of 45 min (bij coachingssessies van jonge kinderen).

Bij het coachen van kinderen ga ik samen met het kind op zoek naar wat er nodig is om de situatie te veranderen. Dit doe ik bijvoorbeeld door samen te tekenen, knutselen, rollenspel, … Door het kind te helpen zijn eigen antwoord te vinden, versterk ik het geloof in zichzelf. De laatste 10 minuten van de sessie komen de ouders erbij en vertelt het kind zijn/haar verhaal over de afgelopen sessie.

Bij een ouderconsult kijk ik met jullie mee waar jullie tegenaan lopen en wat jullie graag anders zouden willen zien. We kijken naar de behoeften van jullie en van jullie kind(eren) die achter bepaald gedrag schuil gaan. Ik stel geen kortstondige ‘quick fix’ oplossingen voor, maar bekijk samen met jullie hoe de verbinding kan hersteld worden/verbeterd worden op lange termijn. Dit vanuit de visie van Aware Parenting (verbindend ouderschap).

Na elke sessie bespreken we samen of er nog een volgende sessie nodig is. Hoeveel sessies er nodig zijn, is afhankelijk van de hulpvraag en van het verloop van de sessies.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial