Oudercoaching & responsief ouderschap

Volg je hart, want dat klopt

We willen allemaal een goeie, leuke, lieve, perfecte mama of papa zijn. Maar soms klopt de realiteit niet met wat je zou willen…. Soms lijkt het alsof jij en je kind elkaar helemaal niet begrijpen en er alleen maar wederzijdse ergernis is terwijl je als mama of papa alleen maar het beste wilt voor je kind. Het ‘ouder-zijn’ valt je zwaarder dan je had verwacht en zit in de knoop met je opvoedingsstijl.

Responsief ouderschap, dat is kinderen begeleiden in zijn wie ze zijn, zonder straffen, met grenzen die passen binnen jullie gezin. Kijken naar emoties achter het gedrag van kinderen, opgroeien en opvoeden in wederzijds vertrouwen.
Het gaat uit van gelijkwaardigheid tussen ouder en kind. Ouder en kind zijn niet gelijk aan elkaar in leeftijd en ervaring, maar ieder gezinslid is wel gelijkwaardig. Ieder mens heeft dezelfde basisbehoeftes. Dat wil zeggen dat iedereen zich gehoord, gezien en gerespecteerd wil voelen. Uiteraard zijn kinderen nog niet in staat om ingewikkelde, belangrijke beslissingen te nemen. Het idee is dat wanneer het kan, je kind inspraak heeft en serieus genomen wordt.

Ik kijk graag met jullie mee als gezin en bekijk wat jullie nodig hebben zodat de situatie kan veranderen. Ik geef handvatten vanuit de visie van responsief ouderschap en verbindende (of geweldloze) communicatie.