Afgestemd opvoeden (oudercoaching)

Volg je hart, want dat klopt

We willen allemaal een goeie, leuke, lieve, perfecte mama of papa zijn. Maar soms klopt de realiteit niet met wat je zou willen…. Soms lijkt het alsof jij en je kind elkaar helemaal niet begrijpen en er alleen maar wederzijdse ergernis is terwijl je als mama of papa alleen maar het beste wilt voor je kind. Het ‘ouder-zijn’ valt je zwaarder dan je had verwacht en je zit in de knoop met je opvoedingsstijl.

Afgestemd opvoeden, dat is kinderen begeleiden in zijn wie ze zijn, zonder straffen, met grenzen die passen binnen jullie gezin. Kijken naar emoties achter het gedrag van kinderen, opgroeien en opvoeden in wederzijds vertrouwen.
Het gaat uit van gelijkwaardigheid tussen ouder en kind. Ouder en kind zijn niet gelijk aan elkaar in leeftijd en ervaring, maar ieder gezinslid is wel gelijkwaardig. Ouders zijn niet “de baas” over hun kind. Ieder mens heeft dezelfde basisbehoeftes. Dat wil zeggen dat iedereen zich gehoord, gezien en gerespecteerd wilt voelen. Het is soms een moeilijke evenwichtsoefening om aandacht te hebben voor de gevoelens van je kind(eren), binnen je eigen grenzen, zonder je eigen behoeftes uit het oog te verliezen.

Ik luister naar jullie verhaal en begeleid jullie op jullie zoektocht naar datgene wat voor jullie als gezin werkt, zodat de situatie kan veranderen. Ik geef inzichten vanuit afgestemd opvoeden of verbindend ouderschap en verbindende (of geweldloze) communicatie. Afgestemd opvoeden gaat uit van drie basisprincipes:

 • Hechting
  -> gaat over investeren in de relatie (verbinding)
 • Democratisch principe
  -> opvoeden zonder straffen en belonen
  -> behoeftes en gevoelens versus gedrag
 • Herstel van stress en trauma
  -> opgestapelde spanning en emoties uiten en ontladen in een liefdevolle context

Ouderschap is geen exacte wetenschap en dé ideale opvoedformule bestaat niet. Het hoeft ook geen perfect ouderschap te zijn. Ik bied geen quick fixes, want die werken enkel op korte termijn. Mijn doelstelling is dat er iets in jullie dynamiek als gezin wijzigt op lange termijn.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial